2008. adóváltozások:

Tisztelt Ügyfeleink!

Mint minden évben, röviden ismertetjük Önöket a jövő évi/2008/ legfontosabb adóváltozásokról.

  1. A 2007 év előtt beszerzett számlatömbök 2008.01.01.-től nem használhatók, csak az új típusú számlatömbökből kiállított számlák fogadhatók be.Amenyiben régi típusú számlát fogadnak be, azt az Adóhivatal nem ismeri el hiteles nyomtatványnak, így ÁFA tartalmát nem lehet levonásba helyezni, ill költségtartalmát lekönyvelni.A régi számlákat le kell selejtezni/félre kell rakni/
  2. A megváltozott számlák megváltozott adattartalommal kerülnek kibocsátásra.
  3. Az ÁFA fizetési kötelezettséget az előző évekhez hasonlóan a teljesítés ideje határozza meg avval a kiegészítéssel, hogy teljesítés elmaradása esetén a számla kibocsásakor is fizetési kötelezettség keletkezik.
  4. Fontos változás, hogy az eddíg, egyébként visszaigényelhető Áfát a következő összeghatárokhoz kötik: Az adózó visszaigényelheti az adót, ha havi bevallóként a visszaigényelhető ÁFA az1.000.000.,Negyedéves bevallóként250.000., éves bevallóként az 50.000.Ft. ot eléri.
  5. ÁFA alanyi mentesség 5.000.000.Ft-ra nőtt.
  6.  A 2007 évtől mód van arra, hogy a tagi hitelek állományából a cég jegyzett tőkét emeljen.Mivel minden társaságnak 2008.06.30-ig mindenképpen meg kell vizsgáltatnia, hogy a társasagi szerződés megfelel-e az új GT szabályainak, így egy módosítással el lehet intézni a kérdést.Ennek két előnye van: csökken a tagi hitel állomány, valamint a társaság veszteséges gazdálkodás esetén növelni tudja saját tőkéjét. A saját tőke nagyságát hitelbírálatnál figyelembe veszik, valamint még tovább él az a szabály, mely szerint a tartósan tőkehiányos cégeket visszaalakulásra kényszeríti a cégbíróság.                    
    Arról nem is beszélve, hogy a vagyonosodási vizsgálatoknál kiválasztási szempont.

 2008-tól a minimálbér a következőképpen változik:

Teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére a teljes munkaidő teljesítése esetén: 2008.január 1-től havibér alakalmazása esetén:69.000.Ft.
                                         Hetibér esetén:                      15.880.Ft
                                         Napibér esetén:                       3.180.Ft
                                         Órabér esetén:                            397.Ft

A 2 évnél kevesebb, a munkavállaló által betöltött munkakörhöz szükséges szakképzettséget, képesítést igénylő szakmában a fenálló munkaviszonyban ,illetve azt megelőzően szerzett gyakolati idő esetén a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított személyi alapbér kötelező legkisebb összegének százalékában határozzák meg.:2008.01.01.-től: havi 69.000.Ft 120%-a.
A legalább 2 év gyakorlati idő esetén a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló réstzére megállapított személyi alapbér kötelező legkisebb összegének százalékában határozzák meg.2008.01-01-től: havi 69.000.Ft 125 %-a

Az 50 év feletti munkavállalót garantált bérminimumként a következő összeg illeti meg:2008.01.01-től havi 69.000.forint 125%-a.

2008.01.01.-től egyes szolgáltatások esetén ÁFA szempontjából a fordított adózást kell alklamazni.
A fordított adózás lényege: a szolgáltatást nyújtó, a bevétel számlájában nem tüntethet fel előre felszámított adót,.Annak tényét, hogy a számlában szereplő szolgáltatás a fordított adózás körébe tartozik,  a számlában egyértelműen rögzíteni kell.
A szolgáltatást igénybe vevő a nettó módon kiállított számlában szereplő összegre felszámítja az Áfát,fizetendőként bevallja, majd ugyanebben a bevallásban levonhatóként is feltünteti.
Ezenszolgáltatások:Ingatlanhozkapcsolódóengedélyköteles építési-szerelési,fenntartási,takarítási,tisztítási, karbantartási,javítási,átalakítási és bontási szolgáltatások nyújtása,ezekhez a szolgáltatásokhoz kapcsolódó munkaerő kölcsönzése,kirendelése,valamint a Törvény mellékletében szereplő termékek értékesítése esetén. Ezek a termékek jellemzően a hulladékhasznosításra vonatkoznak.
Néhány fontos megjegyzés emlékeztetőül:

  1.   Céges telefon magánhasználata: 2006.szept.01-től természetbeli juttatásként adóköteles .Ennek meghatározásához el kell különíteni a magán és céges hívásokat. Amennyiben ezeket a magánjellegű hívásokat az alkalmazott megtéríti, úgy nincs fizetendő adó. Ha nem határozzák meg a magán és céges hívások arányát, ez az arány automatikusan 20%.

Az adó mértéke 54%+ennek a 29% EHO.Amennyiben a magánszemély a saját telefonjának összegét befizeti a társaság pénztárába,ez alól az adó alól mentesül a társaság.Ezt a cég vezetője, vagy meghatalmazottja kell, hogy bevételi pénztárbizonylaton bevételezze a társaság pénztárába.
Vállalkozások különadója:

A társas vállalkozások és egyéni vállakozók a különadót a nyereségük után állapítják  és fizetik meg.
A különadóra feltöltési kötelezettséget ír elő a TV. Feltöltést dec.20-ig kell teljesíteni.

 

Elvárt Adóalap:

Azon cégek, vállalkozók, amelyek veszteségesek,nyereségük nem éri el a kellő mértéket,egy 50 kérdéses nyilatkozatot kell kitölteniük.
Ebben a nyilatkozatban az adóévet, adóévet megelőző, valamint az azt megelőző második évben elszámolt költségek,adószám szerinti felsorolásban kell hogy szerepeljenek többek közt.
Az elvárt adóalap emlékeztetőül: éves nettó árbevétel eladott áruk  és az alvállalkozói teljesítéssel csökkentett értékének 2%-a. Ennek adója:10, ill. 16%,+ 4% különadó.

Kérjük, hogy a honlapunkon közzétett kötelező nyilvántartások című fejezetet ismételten olvassák el, mivel a cikk 2008.elején frissítésre kerül.

 

 

2008.01.14